Students research projects 2020-2021

Students research projects 2020-2021

№ п/п

Название проекта:

 Лидеры проекта:

 Студенты:

1

Volatility models with elements of machine learning

Stanislav Anatolyev

Grigoryev Iakov

Smetanin Daniil

2 Empirical Topics in International Finance, Trade, Macroeconomics, and Applied Micro Douglas Campbell Volzhenin Nikolai
3 Topics in Macroeconomics

Valery Charnavoki&

Konstantin Styrin

Malikova Irina

Erkenov Ali

4 Contest Theory Mikhail Drugov

Astashova Maria

Bogatov Ivan

5 Macro and Finance

Konstantin Egorov

and Sergey Kovbasyuk

Vakulko Andrew

Iliasov Alfred

Oskolkov Dmitry

Nusuev Georgii

Zhirokhov Artem

6 Mechanism Design and Online Economics Sergei Izmalkov

Goncharov Nikita

Grigoryan Grachya

Kamionko Vladimir

Korolkov Artemii

Osipov Eduard

Solntsev Roman

Urentsov Dmitrii

7 Topics in Empirical Corporate Finance:
Interactions between Real and Financial Strategies
Olga Kuzmina

Artikulov Aleksandr

Vantseva Daria

Shvechkov Ilya

Yaropolov Oleg

8 Economic history, development and political
economy: empirical studies

Ruben Enikolopov

Andrei Markevich,

Michele Valsecchi

Shlomo Weber

Agapov Simon

Varioshkin Nikita

Gonus Andrey

Dovzhenko Serhii

Nikiforova Nina

Pryhodzich Yaraslau

Didenko Anton

9 Incentives and
Extractive Industries

Gerhard Toews&

Marta Troya Martinez

Karpov Nikita
10 International Trade and Foreign Direct Investment Natalya Volchkova Badma-Khalgaev David
11 Growth and Development Hosny Zoabi

Miroshnikova Alexandra

Boboshin Fedor

12

Quantitative marketing research

Daria Dzyabura

Stanchin Evgenii

13

Strategy-proof implementation and second-best
efficient mechanisms: beyond Groves mechanisms

Timos Athanasiou

Steshkin Nickolai

14

Topics in Finance

Pavle Radicevic

Vyacheslav Gorovoy

Gaspariants Artem

Salakhutdinov Damir

Minkevich Vitaliy

 

Subscribe to the email newsletter of the New Economic School